BrainDynamics

start

over ons

missie contact disclaimer  links literatuur laatste nieuws

start

 "train your brain, practise your skills"

Brain Dynamics-Praktijken:
 
 
Groningen
Hengelo
 
 
Diagnostiek & Therapie 
 
Neurofeedback
QEEG 
Evoked Potentials
 
 
 
Brain Dynamics heeft een
     samenwerkingsverband met
(www.eegspectrum.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


BrainDynamics

Event Related Potentials / Evoked Potentials
 

Om meer inzicht te krijgen in de specifieke karakteristieken waarop de hersenen informatie verwerken wordt aan cliënten via de computer een taak aangeboden terwijl deze verbonden is met een EEG-apparaat. De cliënt moet – in veel gevallen - op de aangeboden prikkels (stimuli) reageren door het - zo snel mogelijk - indrukken van een respons knop. Door het EEG tijdens een groot aantal van de reacties te registreren kan een ‘gemiddelde’ reactie op een prikkel worden berekend. Dit noemt men een ‘evoked potential’ of ook wel een ‘event related potential’ (ERP).


Dit is iets anders dan een EEG-frequentie (trillingen per seconde). Deze worden namelijk door het middelen verwijderd. Wat overblijft is een langzame golf met pieken en dalen (oscillaties). 

Ook nu kan per kanaal een ERP worden berekend. De componenten (pieken /dalen) van een dergelijke opgeroepen golfpatroon kunnen belangrijke informatie geven over verschillende aspecten van informatieverwerking. ERP’s kunnen zo een objectieve maat leveren voor afwijkingen in hersenactiviteit. De registratie van ERP’s wordt in onze praktijken altijd samen gedaan met een gewoon QEEG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


 
www.braindynamicseurope.com
Kenniscentrum Toegepaste Neurowetenschappen en Medische Psychologie
Copyright © 2002-2005 Brain Dynamics Nederland B.V.  All rights reserved