BrainDynamics

start

over ons

missie contact disclaimer  links literatuur laatste nieuws

start

 "train your brain, practise your skills"

Brain Dynamics-Praktijken:
 
 
Groningen
Hengelo
 
 
Diagnostiek & Therapie 
 
Neurofeedback
QEEG 
Evoked Potentials
 
 
 
Brain Dynamics heeft een
     samenwerkingsverband met
(www.eegspectrum.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


BrainDynamics   

Wat is kwantitatieve EEG (QEEG)?
Tegenwoordig wordt vaak een EEG afgenomen voordat met een neurofeedback behandeling wordt begonnen. Een EEG biedt meer houvast omtrent eventuele afwijkingen in hersenactiviteit. Omdat de EEG-gegevens worden ingelezen in een een computer zodat er berekeningen op deze gegevens kunnen plaatsvinden, spreekt men wel van een gedigitaliseerd EEG of een gekwantificeerd (quantified) EEG, kortweg een QEEG. Bij dergelijke EEGís worden meerdere elektroden (kanalen) gebruikt, variŽrend van 19 tot wel 256 ! De plaatsing van deze elektroden wordt bepaald door internationaal gehanteerde normen en ligt dus vast.
Een meerkanaals EEG wordt meestal geregistreerd onder een aantal standaard condities: ogen open, ogen gesloten en in veel gevallen een tweetal taakcondities. Door de verkregen gegevens statistisch te analyseren kan de wijze waarop de hersenen functioneren beter in beeld worden gebracht. De elektrische activiteit die zo op al die plaatsen op de schedel wordt gemeten kan onderling vergeleken worden en zichtbaar worden gemaakt in zogenoemde brainmaps. Omdat elektrische hersenactiviteit opgebouwd is uit verschillende hersengolven kan er voor elke hersengolf of groep van hersengolven een brainmap worden gemaakt. 

 

Op zich zelf zeggen deze gegevens misschien niet zo veel als je ze niet zou kunnen vergelijken met andere mensen. Dat is heel goed mogelijk gebleken. Zo kun je iemand vergelijken met een groep mensen waar van dezelfde soort gegevens opgeslagen zijn in een data base bestand (normatieve database). Om nog verfijnder te kunnen vergelijken wordt vrijwel altijd rekening gehouden met geslacht en leeftijd. Op deze manier heb je een waar tegen een individu is af te zetten. Zo kun je dus bij een individu afwijkingen op het spoor komen. Op deze manier kun je ook verschillende groepen van mensen met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld mensen met een hersenletsel en mensen zonder hersenletsel of andere gezondheidsproblemen.
  

Voorbeeld van database-gebruik: een individu wordt vergeleken met een Ďnormaleígroep en een groep mensen met een hersenletsel (TBI)

 

 

Een QEEG kun je dus gebruiken om afwijkingen vast te stellen, maar je kunt na een behandeling met EEG-biofeedback ook vaststellen of een behandeling heeft geleid tot belangrijke veranderingen in iemands QEEG-profiel.

 

Hoe verloopt een QEEG-meting ? 

Meestal wordt in overleg besloten of een QEEG-meting wenselijk is. Als dit het geval is dan wordt daar apart een afspraak voor gemaakt. Voordat er met een meting kan worden begonnen moeten de elektroden worden geplaatst (duur ongeveer 20 minuten). 

De cliŽnt neem plaats in een gemakkelijke stoel met hoofdsteun en krijgt dan meestal een soort van badmuts (Ďcapí) over het hoofd getrokken waarop de elektroden zijn bevestigd. Vervolgens wordt onder de elektroden een pasta aangebracht om het elektrisch signaal beter te kunnen meten. Alle elektroden zijn via een kabel verbonden met een EEG-apparaat. Dit apparaat is weer verbonden met een computer. Als alle elektroden goed zitten kan met de registratie worden begonnen.

Begonnen wordt met een registratie waarbij de cliŽnt de ogen gesloten heeft (duur ongeveer 5 minuten). Daarna wordt een registratie gedaan met ogen open (duur ongeveer 5 minuten). Daarna kan naar believen een EEG-registratie worden afgenomen onder specifieke taakomstandigheden, bijvoorbeeld in gedachten rekensommetjes maken, een gedeelte van een tekst lezen, enzovoorts.

In onze praktijken worden vaak specifieke taken aangeboden om nog een andere soorten van hersenactiviteit te kunnen registreren (ERPís) Na de registratie wordt de cap weer verwijderd en de pasta uit het haar gehaald. De duur van de gehele procedure is ongeveer 90 minuten. Nadat de gegevens geanalyseerd zijn wordt een afspraak gemaakt om de resultaten te bespreken. De cliŽnt krijgt een schriftelijk verslag van de resultaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


 
www.braindynamicseurope.com
Kenniscentrum Toegepaste Neurowetenschappen en Medische Psychologie
Copyright © 2002-2005 Brain Dynamics Nederland B.V.  All rights reserved