BrainDynamics

start

over ons

missie contact disclaimer  links literatuur laatste nieuws

start

 "train your brain, practise your skills"

Brain Dynamics-Praktijken:
 
 
Groningen
Hengelo
 
 
Diagnostiek & Therapie 
 
Neurofeedback
QEEG 
Evoked Potentials
 
 
 
Brain Dynamics heeft een
     samenwerkingsverband met
(www.eegspectrum.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BrainDynamics
Wie zijn wij ?
 

Brain Dynamics is een al langer bestaand, zeer gerenommeerd bedrijf op het terrein van neurofeedback voor wat betreft behandeling en opleiding.

Brain Dynamics (eigenaren: Fekkes en Reitsma) is in grote mate bepalend geweest voor de ontwikkeling die neurofeedback de afgelopen jaren in Nederland heeft gekend.

Fekkes en Reitsma hebben langdurig allerlei cursussen en workshops gevolgd om hun kennis op een peil te brengen die zij nodig vinden voor een verantwoorde klinische praktijkvoering en om hun deskundigheid te kunnen overdragen.
Mede door hun inspanningen is er binnen het Nederlands Instituut van Psychologen een sectie neurofeedback opgericht, die inmiddels meer dan honderd leden kent. Doelstelling van de sectie is het verantwoord aanbieden van neurofeedback, het stellen van kwaliteitseisen aan behandelaars, praktijkvoering en behandelingen.

Brain Dynamics schaart zich geheel achter deze doelstellingen.

Daarnaast wil Brain Dynamics een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Zo vindt er momenteel een onderzoek plaats in nauwe samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen.

personalia:
 

drs. J. Fekkes

   Jarenlang werkzaam geweest in het Twenteborg ziekenhuis te Almelo
   Sinds  januari 2005 volledig werkzaam binnen de praktijk te Hengelo
   kwailificaties: eerste-lijnspsycholoog, neuropsycholoog, psychotherapeut BIG,
   gezondheidszorgpsycholoog BIG en klinisch psycholoog BIG
   ex-voorzitter van de NIP-sectie 'Neurofeedback'
   lid International Society for Neural Regulation (ISNR)
   lid Society for Applied Neuroscience (SAN)
 

dr. B. Reitsma

   25 jaar als universitair docent, onderzoeker en klinisch psycholoog verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen,
   Medische Faculteit  en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
   Kwalificaties: gedragstherapeut, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog BIG en
   klinisch psycholoog BIG 
   oud-secretaris van de NIP-sectie 'Neurofeedback'
   lid International Society for Neural Regulation (ISNR)
   lid Society for Applied Neurosciences(SAN) 
   oud-lid adviescommissie van de BFE (zie links)
   lid Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGcT)
   lid Nederlandse Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)

 

  

 
 
 
 
 
 


 
www.braindynamicseurope.com
Kenniscentrum Toegepaste Neurowetenschappen en Medische Psychologie
Copyright 2002-2005 Brain Dynamics Nederland B.V.  All rights reserved